Avgifter och avtal

AVGIFTER

Alla avgifter på hemsidan är angivna utan moms. Därför tillkommer moms på 6% för träningar och lektioner (vilket är det mesta), och för andra aktiviteter 25%, Priset för de olika erbjudandena finner ni på respektive sida. Fakturering och bokföring sker via finansföretag. Vid försenad och utebliven betalning kommer ytterligare administrations- och förseningsavgifter att påföras.

AVTAL

Här nedan finner ni avtal för deltagande på Lyckoklövern för Ponnyplus, Ponnykompisar och Djurkompisar. Jag uppmanar er att noga läsa igenom vad som gäller för just det som ni har valt att delta i.

AVTAL för PONNYKOMPISAR

 • Gäller för samtliga Ponnykompisar. Ponnykompisar (målsman för minderårig) godkänner kontraktet i och med första inbetalningen för ny Ponnykompis/då ny Ponnykompis startar på bestämd dag och tid med planering för veckovis upprepning, även om första inbetalningen inte ännu har skett.
 • Betalning för Ponnykompis sker i förskott senast den 28 i månaden före enligt överenskommen summa. Eventuell höjning av avgiften ska meddelas av hästägaren minst två månader i förväg.
 • Ponnykompis är normalt minst två dagar per vecka och pågår året om.
 • Ett avslutande av Ponnykompis ska ske med två kalendermånaders uppsägning, under vilken ridning/träning från marken (obs) och betalning ska ske som innan. Detsamma gäller även för minskning av antal dagar. Detta för att möjliggöra en fungerande övergång för hästen. De första två månaderna för en ny Ponnykompis gäller som prövotid, då Ponnykompisen kan sluta utan uppsägningstid. Dessa två månader kan inte upprepas om Ponnykompis återvänder efter pausande av avtal. I detta fall gäller åter två månaders uppsägningstid enligt ovan.
 • Hästägaren kan avsluta avtalet med Ponnykompisen med omedelbar verkan: om detta inte fungerar träningsmässigt, om betalning inte erläggs enligt ovan, om Ponnykompisen agerar i strid med andra punkter i avtalet, samt om hästens hälsa så kräver. Eventuell erlagd avgift för ej utnyttjad tid betalas i detta fall tillbaka.
 • Eventuella avbokningar ska ske så tidigt som det är möjligt.
 • Ponnykompisen ska vara medveten om sitt ansvar gentemot hästen, och att det är viktigt att se detta som ett åtagande som behandlas med stor respekt. Ponnykompisen utgör en viktig del av hästens liv och bör endast utebli med god grund.
 • Om Ponnykompisen behöver mer än tillfällig hjälp av vuxen ska sådan medfölja Ponnykompisen.
 • Hästen och dess utrustning hålls försäkrad av hästägaren. Det är upp till Ponnykompisen (målsman) att ansvara för Ponnykompisens och medföljandes (även tillfälliga besökares) försäkring. Samtliga vistas på egen risk i stallet.
 • Extra besökare är välkomna till stallet efter förfrågan vid enstaka tillfällen. Dessa får inte rida.
 • Ponnykompisen har endast tillgång till stall och hästar på överenskomna tider.
 • Att ta igen missade tillfällen erbjuds när så är möjligt men är inte garanterat. Endast avbokade tillfällen kan tas igen. Möjlighet att ta igen missade tillfällen gäller endast fram till uppsägningstidens slut. Undantag: om hästägaren ställer in på grund av till exempel ohälsa hos häst/ar eller sig själv, eller liknande förhinder. Då garanteras i första hand nytt tillfälle och i andra hand återbetalning. Vid långvariga hälsoproblem hos hästen avslutas Ponnykompis och kan eventuellt återupptas senare om så önskas och är möjligt.
 • Mot uppvisande av läkarintyg eller motsvarande kan Ponnykompis avsluta alternativt pausa avtalet omedelbart, mot återbetalning av avgiften för innevarande månad. För kortare pauser kan också extra tillfällen erbjudas istället för återbetalning. 
 • I Ponnykompis ingår förutom träning från marken och i förekommande fall ridning även omvårdnad av häst (såsom rykt), utrustning (regelbunden rengöring) samt vissa stallsysslor och aktiviteter, som varierar över året. Ponnykompis har aldrig eget ansvar för hästskötsel, utan detta utförs tillsammans med hästägare/andra Ponnykompisar och när så är lämpligt. Syftet är att hjälpa till och samtidigt lära sig om hästens skötsel. Ansvaret för utförd skötsel av stall och fodring vilar aldrig på Ponnykompisen utan på hästägaren.
 • Hästar och utrustning ska behandlas med varsamhet. Kostnad för skador på häst eller utrustning som uppkommit av uppenbart slarv eller skadegörelse från Ponnykompisens sida ska ersättas av Ponnykompisen. Annat slitage/olyckshändelser ersätts av hästägaren. Det är hästägarens ansvar att skaffa utrustning till hästen; det är däremot tillåtet för Ponnykompisen att använda egna borstar och grimmor och liknande om så önskas. Borstar och annat som används på andra stall får inte medtagas och all utrustning ska passa hästen.
 • Var noga med att separera kläder från detta stall och andra, då kläder kan föra med sig smitta mellan stallen. Vid konstaterad smitta får inte hjälm, väst eller skor heller medföras, men säkerhetsutrustning kan i viss mån lånas.
 • Hästarna tränas med belöningar och det kommer att ges gott om tillfällen att mata dem. Fråga alltid innan de eller övriga djur ges något ätbart i något annat sammanhang än träning.

 • Bilder och filmer på deltagaren kan komma att läggas upp på öppna sociala medier. Deltagaren/målsman för deltagare ansvarar för att meddela om ni önskar att detta inte ska ske. 

 • God handhygien rekommenderas.
 • Rökning på Lyckoklövern är inte tillåten.
 • God ton mot hästar och övriga som vistas i stallet är grundläggande, och ska alltid vara en ledstjärna för Ponnykompisen och de som medföljer denna. Att bete sig olämpligt mot hästar eller människor kan leda till uppsägning av avtalet.
 • Främsta informationskällan för ändringar och aktiviteter för Ponnykompis är den slutna facebookgruppen "Lyckoklöverns ponny" dit alla aktiva inbjuds. Besök gärna sidan regelbundet. 

AVTAL för DJURKOMPISAR

 • Gäller för samtliga Djurkompisar. Djurkompisar (målsman för minderårig) godkänner kontraktet i och med första inbetalningen för ny Djurkompis/då ny Djurkompis startar på bestämd dag och tid med planering för veckovis upprepning, även om första inbetalningen inte ännu har skett.
 • Betalning för Djurkompis sker i förskott senast den 28 i månaden före enligt överenskommen summa. Eventuell höjning av avgiften ska meddelas av djurägaren minst två månader i förväg.
 • Djurkompis är normalt minst två dagar per vecka och pågår året om.
 • Ett avslutande av Djurkompis ska ske med två kalendermånaders uppsägning, under vilken besöken (obs) och betalning ska ske som innan. Detsamma gäller även för minskning av antal dagar. Detta för att möjliggöra en fungerande övergång för djuren. De första två månaderna för en ny Djurkompis gäller som prövotid, då Djurkompisen kan sluta utan uppsägningstid. Dessa två månader kan inte upprepas om Djurkompis återvänder efter pausande av avtal. I detta fall gäller åter två månaders uppsägningstid enligt ovan.
 • Djurägaren kan avsluta avtalet med Djurkompisen med omedelbar verkan: om detta inte fungerar träningsmässigt, om betalning inte erläggs enligt ovan, om Djurkompisen agerar i strid med andra punkter i avtalet, samt om djurens hälsa så kräver. Eventuell erlagd avgift för ej utnyttjad tid betalas i detta fall tillbaka.
 • Eventuella avbokningar ska ske så tidigt som det är möjligt.
 • Djurkompisen ska vara medveten om sitt ansvar gentemot djuren, och att det är viktigt att se detta som ett åtagande som behandlas med stor respekt. Djurkompisen utgör en viktig del av djurens liv och bör endast utebli med god grund.
 • Om Djurkompisen behöver mer än tillfällig hjälp av vuxen ska sådan medfölja Djurkompisen.
 • Djuren och deras utrustning hålls försäkrade av djurägaren. Det är upp till Djurkompisen (målsman) att ansvara för Djurkompisens och medföljandes (även tillfälliga besökares) försäkring. Samtliga vistas på egen risk i stallet.
 • Extra besökare är välkomna till stallet efter förfrågan vid enstaka tillfällen. Dessa får inte hantera eller träna djuren.
 • Djurkompisen har endast tillgång till stall och djur på överenskomna tider.
 • Att ta igen missade tillfällen erbjuds när så är möjligt men är inte garanterat. Möjlighet att ta igen missade tillfällen gäller endast fram till uppsägningstidens slut. Undantag: om djurägaren ställer in på grund av till exempel ohälsa hos djur eller sig själv, eller liknande förhinder. Då garanteras i första hand nytt tillfälle och i andra hand återbetalning. Vid långvariga hälsoproblem hos djuren avslutas Djurkompis och kan eventuellt återupptas senare om så önskas och är möjligt.
 • Mot uppvisande av läkarintyg eller motsvarande kan Djurkompis avsluta alternativt pausa avtalet omedelbart, mot återbetalning av avgiften för innevarande månad. För kortare pauser kan också extra tillfällen erbjudas istället för återbetalning.
 • I Djurkompis ingår förutom träning även omvårdnad av djuren samt vissa stallsysslor och aktiviteter, som varierar över året. Djurkompis har aldrig eget ansvar för skötseln, utan detta utförs tillsammans med djurägare/andra Djurkompisar och när så är lämpligt. Syftet är att hjälpa till och samtidigt lära sig om djurens skötsel. Ansvaret för utförd skötsel av stall och fodring vilar aldrig på Djurkompisen utan på djurägaren.
 • Djur och utrustning ska behandlas med varsamhet. Kostnad för skador på djur eller utrustning som uppkommit av uppenbart slarv eller skadegörelse från Djurkompisens sida ska ersättas av Djurkompisen. Annat slitage/olyckshändelser ersätts av djurägaren. Det är djurägarens ansvar att skaffa utrustning till djuren; det är däremot tillåtet för Djurkompisen att använda egna borstar och liknande om så önskas. Borstar och annat som används på andra stall får inte medtagas.
 • Var noga med att separera kläder från detta stall och andra, då kläder kan föra med sig smitta mellan stallen. Vid konstaterad smitta får inte hjälm, väst eller skor heller medföras, men säkerhetsutrustning kan i viss mån lånas.
 • Djuren tränas med belöningar och det kommer att ges gott om tillfällen att mata dem. Fråga alltid innan de ges något ätbart i något annat sammanhang än träning.
 • Bilder och filmer på deltagaren kan komma att läggas upp på öppna sociala medier. Deltagaren/målsman för deltagare ansvarar för att meddela om ni önskar att detta inte ska ske. 

 • God handhygien rekommenderas.
 • Rökning på Lyckoklövern är inte tillåten.
 • God ton mot djur och övriga som vistas i stallet är grundläggande, och ska alltid vara en ledstjärna för Djurkompisen och de som medföljer denna. Att bete sig olämpligt mot djur eller människor kan leda till uppsägning av avtalet.
 • Främsta informationskällan för ändringar och aktiviteter för Djurkompis är den slutna facebookgruppen "Lyckoklöverns ponny" dit alla aktiva inbjuds. Besök gärna sidan regelbundet. 

AVTAL för GETAGILITY

 • Gäller för samtliga deltagare i getagility. Deltagare (målsman för minderårig) godkänner kontraktet i och med första inbetalningen för ny deltagare/då ny deltagare startar på bestämd dag och tid med planering för veckovis upprepning, även om första inbetalningen inte ännu har skett.
 • Betalning för Getagility sker i förskott senast den 28 i månaden före enligt överenskommen summa. Eventuell höjning av avgiften ska meddelas av getägaren minst två månader i förväg.
 • Getagility är normalt minst en dag per vecka och pågår året om - kortare kurser kan arrangeras under vilka dessa villkor endast i tillämpliga delar gäller.
 • Ett avslutande av fortlöpande Getagility ska ske med två kalendermånaders uppsägning, under vilken träning och betalning ska ske som innan. Detsamma gäller även för minskning av antal dagar. Detta för att möjliggöra en fungerande övergång. De första två månaderna för en ny deltagare gäller som prövotid, då deltagaren kan sluta utan uppsägningstid.
 • Getägaren kan avsluta avtalet med deltagaren med omedelbar verkan: om detta inte fungerar träningsmässigt, om betalning inte erläggs enligt ovan, om deltagaren agerar i strid med andra punkter i avtalet, samt om getternas hälsa så kräver. Eventuell erlagd avgift för ej utnyttjad tid betalas i detta fall tillbaka.
 • Eventuella avbokningar ska ske så tidigt som det är möjligt.
 • Om deltagaren behöver mer än tillfällig hjälp av vuxen ska sådan medfölja deltagaren.
 • Det är upp till deltagarens (målsman) att ansvara för deltagarens och medföljandes (även tillfälliga besökares) försäkring. Samtliga vistas på egen risk i stallet.
 • Extra besökare är välkomna till stallet efter förfrågan vid enstaka tillfällen. 
 • Deltagaren har endast tillgång till stall och getter på överenskomna tider.
 • Att ta igen missade tillfällen erbjuds när så är möjligt men är inte garanterat. Endast avbokade tillfällen kan tas igen. Möjlighet att ta igen missade tillfällen gäller endast fram till uppsägningstidens slut. Undantag: om getägaren ställer in på grund av till exempel ohälsa hos djur eller sig själv, eller liknande förhinder. Då garanteras i första hand nytt tillfälle och i andra hand återbetalning. 
 • Mot uppvisande av läkarintyg eller motsvarande kan deltagare avsluta alternativt pausa avtalet omedelbart, mot återbetalning av avgiften för innevarande månad. För kortare pauser kan också extra tillfällen erbjudas istället för återbetalning.
 • Var noga med att separera kläder från detta stall och andra, då kläder kan föra med sig smitta mellan stallen.
 • Getterna tränas med belöningar och det kommer att ges gott om tillfällen att mata dem. Fråga alltid innan de eller övriga djur ges något ätbart i något annat sammanhang än träning.

 • Bilder och filmer på deltagaren kan komma att läggas upp på öppna sociala medier. Deltagaren/målsman för deltagare ansvarar för att meddela om ni önskar att detta inte ska ske.

 • God handhygien rekommenderas.
 • Rökning på Lyckoklövern är inte tillåten.
 • God ton mot djur och övriga som vistas i stallet är grundläggande, och ska alltid vara en ledstjärna för deltagaren och de som medföljer denna. Att bete sig olämpligt mot djur eller människor kan leda till uppsägning av avtalet.
 • Främsta informationskällan för ändringar och aktiviteter för Getagility är den slutna facebookgruppen "Lyckoklöverns ponny" dit alla regelbundet aktiva inbjuds (gäller ej för kortare kurser). Besök gärna sidan regelbundet. 

AVTAL för PONNYPLUS

 • Avtalet gäller för samtliga anmälda samt aktiva elever vid Lyckoklövern Ponnyplus.
 • Betalning för Ponnyplus sker i förskott senast 10 dagar före terminsstart. Efter denna tidpunkt räknas anmälan som bindande och faktura kommer att skickas ut.
 • Mot uppvisande av läkarintyg eller motsvarande kan eleven avsluta alternativt pausa deltagandet omedelbart, mot återbetalning av avgiften för resterande tid. Om så önskas kan också deltagandet återupptas under en senare termin.
 • Att ta igen missade tillfällen erbjuds när så är möjligt men är inte garanterat. Möjlighet att ta igen missade tillfällen gäller endast under pågående termin. Undantag: om arrangören ställer in på grund av till exempel ohälsa hos häst/ar eller sig själv, eller liknande förhinder. Då garanteras i första hand nytt tillfälle och i andra hand återbetalning. Endast avbokade tillfällen kan tas igen.
 • Eventuella avbokningar av veckans tillfälle ska ske så tidigt som det är möjligt.
 • För yngre och ovanare barn ska alltid vuxen medföljare delta tillsammans med barnet, och är gemensamt med barnet elev i Ponnyplus. För barn upp till åtta år omfattar priset barnet samt en förälder. För barn från nio år samt vuxna gäller priset per person, och äldre barn får delta utan närvaro av medföljare om så är lämpligt.
 • Hästen och dess utrustning hålls försäkrad av hästägaren. Det är upp till Ponnypluseleven (målsman) att ansvara för elevens och medföljandes (även tillfälliga besökares) försäkring. Samtliga vistas på egen risk i stallet.
 • Var noga med att separera kläder från detta stall och andra, då kläder kan föra med sig smitta mellan stallen. Vid konstaterad smitta får inte hjälm, väst eller skor heller medföras, men säkerhetsutrustning kan i viss mån lånas.
 • Hästarna tränas med belöningar och det kommer att ges gott om tillfällen att mata dem. Fråga alltid innan de eller övriga djur ges något ätbart i något annat sammanhang än träning.
 • Bilder och filmer på deltagaren kan komma att läggas upp på öppna sociala medier. Deltagaren/målsman för deltagare ansvarar för att meddela om ni önskar att detta inte ska ske.

 • God handhygien rekommenderas.
 • Rökning på Lyckoklövern är inte tillåten.
 • God ton mot hästar och övriga som vistas i stallet är grundläggande, och ska alltid vara en ledstjärna för Ponnypluseleven och de som medföljer denna. Att bete sig olämpligt mot hästar eller människor kan leda till uppsägning av avtalet.