Vår värdegrund

Det här är Lyckoklöverns värdegrund, som är fundamentet i allt vi gör här. Det gäller förstås hästarna, men lika mycket alla de andra djuren - såväl som människorna. Utöver detta lägger vi stor vikt vid ett citat av dr Susan Friedman, i korthet: "Effectiveness is not enough". Detta citat sammanfattar så väl varför vi tränar och agerar på det sätt som vi gör. Det är inte tillräckligt att bara få något att hända, utan det väsentliga är hur vi kommer dit och hur det känns för de som är inblandade.