Vad är klickerträning?

Klickerträning, eller belöningsbaserad träning (kärt barn har många namn!), bygger på det som kallas positiv förstärkning. Positiv förstärkning betyder att beteenden som vi vill se belönas med något som djuret vill ha. I korthet betyder det att vi belönar alla beteenden som vi vill se mer av. 

Beteenden som vi inte är intresserade av eller ogillar ignorerar vi helt enkelt (och försöker lägga upp träningen så att de aldrig inträffar från början). Detta skiljer sig från den korrigerande träning med tryck och eftergift som är speciellt vanlig i hästvärlden. Vi använder miljön för att göra det så lätt som möjligt för djuret vi tränar att alltid lyckas. Vi vill hela tiden hitta något som vi kan klicka för! Allt vi gör bryts därför ner i små, små delar.

Vi fokuserar på allt som är rätt. Inte på det som gick fel.

Själva klickerns funktion är att vara en markör, en brygga mellan beteendet och belöningen. Ljudet talar om för djuret att precis exakt nu blev det rätt, och belöning är på väg. På det sättet kan vi vara väldigt tydliga, och har dessutom lite tid på oss att ta fram och ge belöningen, eftersom djuret redan vet att det har gjort rätt. Ett klick betyder alltid en belöning. Även om vi råkat klicka i fickan! Klicket är ett kontrakt mellan oss och djuret att belöningen kommer.

Belöningen är något som djuret uppskattar. Oftast mat, ibland kliande, men alltid något som djuret själv väljer. Genom att djuret själv får välja att delta eller inte, och om det väljer att delta så vinner det något på att träna med oss, så får vi jobba med högt motiverade djur. Det är aldrig ett problem att få djuren att vilja jobba med oss - däremot har vi ofta en stund i slutet av passet då vi försöker övertala dem om att vi är klara!

Fördelen med att använda positiv förstärkning istället för korrigeringsbaserad träning är motiverade, glada, frivilligt deltagande djur, god kommunikation som går åt båda håll, och vetskapen om att träningen är vetenskapligt grundad och etisk, eftersom djuren har ett fritt val om de vill delta. För unga som lär sig att träna på det här sättet främjas utvecklandet av empati och förmågan att läsa av kroppsspråk och känslor. Klickerträning ger positiv förstärkning till alla som deltar i den!