Privatlektion

Vill du så kan du boka en privatlektion med Lyckoklöverns egna hästar. Då går vi igenom grunderna i klickerträning, eller övar vidare på det du kan. 

En lektion, 1,5 timme, kostar 450 kronor. För två elever kostar det totalt 600 kronor. För enstaka grupplektion med tre eller flera elever är total kostnad 750 kronor, och lektionen är då 2 timmar lång. Alla lektioner inkluderar att planera inför passet, gå igenom tillämplig teori samt träna praktiskt. 

Besökare har möjlighet till handtvätt, och uppmanas att utnyttja möjligheten. Alla besökare ombeds ha eget försäkringsskydd för olycksfall.